Česká vláda připravuje zdanění liquidů do e-cigaret ve výši 10 Kč za 1ml

Česká vláda připravuje zdanění liquidů do e-cigaret ve výši 10 Kč za 1ml báze, aromatu a boosterů. Takové zvýšení daně by vedlo pouze ke zvýšení konkurenceschopnosti jednorázových cigaret a běžných pyro cigaret. DIY vaping by v podstatě zanikl vzhledem k neúměrně vysoké ceně produktů.

Příklad: nulová báze 1 litr objem - spotřební daň: 1000ml x 10kč + 21% DPH - 12.100,- Kč + hodnota produktu přibližně 500 Kč. Skoro 13.000,- Kč za litr čisté báze.

Všichni, kterým není DIY vaping jedno, musíme tahat za jeden provaz a přesvědčit zákonodárce o naprosto mylném kroku takto vysoké daně. Nemůže docházet k výběru daně z neprodejného zboží! A tak Vás prosíme a žádáme, pište zákonodárcům z Poslanecké sněmovny, institucím a dalším orgánům o tomto špatném nastavení daně. Daň by u nás byla 3x vyšší než v sousedním Německu a skoro 4x vyšší než v Polsku. 

Zdanění je v této chvíli jistotou, ale finální částka není. Je v našich rukách a silách komunikovat s institucemi a žádat o úpravu výše daně. Za normální mez bychom považovali 2-4 Kč za mililitr nikotinového boosteru či hotové příchutě s nikotinem. Daň by se neměla vybírat u aromat a bází!